grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

20 februar 2012

Noen møter engler i Flekkefjord

Søndags kveld møtte mange folk fram til bedehuset:
Musikklaget fikk ros for sangen, Englevakten i Flekkefjord ble presentert med alle sine aktiviteter, pastor i Pinsekirka Jan Egil Svindland hadde andakt, og det hele ble avsluttet med fastelavnboller! Englevakten har som visjon å gjøre Jesus kjent og tilgjengelig utenfor kirkeveggene samt å lage møteplasser for å bringe ut evangeliet. De begynte med å kjøpe en buss i 2006, til bruk for de som hadde bruk for litt mat og prat i de sene nattetimene. Så startet de den velkjente og velbrukte ”Englekafeen” i sentrum, under Birgits leilighet. Senere ble det jobbhjelp for arbeidsløse ungdommer. Unni Svindland, Tove og Arild Egeland og Glenn var med og fortalte fra arbeidet. Jan Egil Svindland la i sin andakt vekt på det gode fellesskapet det er mellom byens menigheter, og oppmuntret til å virke som menighetsmedlemmer først og fremst utenfor våre forsamlingshus. Bjørg og Solveig hadde sørget for god kaffe og velsmakende boller, og Englevakten fikk mange forbedere og støtter under dette møtet.