grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 februar 2012

Sykdom – årsak, hensikt, helbredelse

Dette var emnet for pastor Per Braatens fem timers seminar i Metodistkirken lørdag. Mange var interesserte i budskapet, sykdom kjenner vi jo alle – om vi har stelt oss godt eller dårlig i livet. Ut fra Bibelen er det klart at både lidelse, sykdom og død har sin grunn i syndefallet (Rom 5:12-17),
og selv om Gud og legene helbreder en syk så er det aldri varig, for døden er uunngåelig. Noen steder i Bibelen er sykdom omtalt som konsekvens av personlig ulydighet mot Gud (Mirjam i 4.Mos 12, Ussia i 2.Krøn 26, og kanskje korinterne i 1.Kor 11:27ff), men Jesus er mer
opptatt av hensikten med sykdom – til ære for Guds navn (den blindfødte i Joh 9, Jesu helbredelse i Apg.10:38) ”Alt tjener til det gode for dem som elsker Gud” står det i Rom 8:28, likevel må vi ofte si: ”Jeg forstår deg ikke , Gud, men jeg stoler på deg!” En del av lidelsens gåte finner vi omtalt i den eldgamle Jobs bok: ”Når vi tar imot det gode fra Gud, skulle vi da ikke også ta imot det vonde?” (Job 2:10). Noen blir av og til utrustet spesielt – gjerne gjennom egen sykdom og lidelse – til å kunne ta imot en forbønnsgjerning eller helbredelsesgave til
hjelp for andre. Gud har gitt den troende forsamling, representert ved lederne der, en helbredelsesgave gjennom salving og forbønn, Jakobs brev 5:13-18. Gud bruker av og til synlige og konkrete midler, også ved håndspåleggelse under forbønn. Men ikke alle blir helbredet, bare en ved Betestadammen (Joh 5), Trofimos var syk (2.Tim 4:20) og profeten Elia måtte be sju ganger før Gud sendte regn (Jak 5:17-18 og 1.Kong 18). ”Jeg, Herren, er den som helbreder deg”,
2.Mos. 15:26. - Braatens seminar var svært givende og ble avsluttet ved at flere personer ble salvet og bedt for. Jeg nevnte den innvendingen jeg selv hadde til undervisningen hans, nemlig at
en kan ikke alltid si at Satan er årsak til det onde, vi blir ofte dratt av vår egen syndige lyst. Jeg ville heller ikke våge å si at enhver lidelse og sykdom har en hensikt, noe av det er rett og slett del av den onde verden vi lever i. Braaten var enig.