grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

01 mars 2012

En salmedikters drama

Ordkunstneren og forfatteren Eyvind Skeie har skrevet boka om salmedikteren og bildekunstneren Svein Ellingsen, utgitt i 2009 på Verbum forlag. Ellingsen er født i 1929 på Kongsberg, hadde mange år i Oslo og ble fra 1968 boende med kona Ingegjerd på Saltrød i Moland kommune (nå: Arendal). Han har vært redaksjonssekretær i ”Vår Kirke” og barneskolelærer, hatt maleriutstillinger og arbeidet aktivt med ny salmebok. Han modnedes gjennom mange tiår, og bruker også lang tid på å finne de rette ord og uttrykk i salmene sine. I 1969 omkom familiens seksåring Margrethe i en bilulykke, dette dramaet satte dype spor i diktningen hans. De har ellers de yngre barna Ingvild og Eystein. Boka om Ellingsen er en svært interessant livsfortelling og gir bakgrunnen for mange av salmene hans. Han ønsker å ”låne ord til mennesker” i lidelse og i deres gudstjenestesammenheng. I Sangboken har vi bare 4 av salmene hans, den som har talt mest til meg er ”Gjennom denne dagens timer” (S 501). Ellers er nok dåpssalmen ”Fylt av glede over livets under” (NS 618) en av de mer kjente og brukte.