grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

16 mars 2012

Kom, alt er ferdig!


Misjonær Ola Tulluan (64) understreket sterkt innbydelsen i talene sine på Bedehuset 13-
14.mars. En tvilende og ulykkelig Nikodemus kom til Jesus for å få orden på gudslivet sitt og ble tatt imot, Joh 3:1-15. Heller ikke Paulus hadde fått livet sitt på skinner, han omtalte det som ”dødens kropp”, Rom 7:24. Men også han ble frikjent for dom og straff, dette var allerede ordnet av Jesus, Rom 8:1. – Ola Tulluan bor hos oss under denne møteuka (NLM/ImF). Han forbereder sine kveldstaler, og leser spansk med tanke på ny misjonærperiode i Peru. – Torsdag inviterte Birgit Svindland oss på store ”Sørlandskomper” på Englekafeen (bildet). Velsmakende, og en gild prat! – Hver samling har hatt gode sangkrefter, og er blitt avsluttet med kaffe og kaker og en innbydelse til et nytt møte med Jesus!