grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 mars 2012

Terror mot jøder - kor lenge?

Vårt Land (nettutgaven i dag) kan fortelle at Det mosaiske trossamfunn opplevde 11 tilfelle av sjikane, hærverk og trugslar på ein måned - men politiet meinte at talla var for små til å føre statistikk over. Så fortsetter antisemitismen i landet vårt, som i så mange andre land. Og jødane opplever terroren i sitt eige land dag etter dag, år etter år. Vi høyrer av og til om enkelte stygge handlinger av terrorisme og sjølmordsbomber, samstundes som massemedia nærmast ser på det som jødenes skuld aleine. Israel er i krig - heile tida. Dette vert utførleg dokumentert i Giulio Meottis bok Et nytt holocaust (Lunde forlag 2012). Terrorofrene gjennom mange år er omtalt. du vert kjent med deira lengsler og håp, familieliv og gudstru - og deira grusomme død. Boka er eit sterkt vitnemål om eit folk som kjemper for sin rett til sitt fedreland på tross av palestina-arabernes fiendskap og motstand frå verden forøvrig. Skal jødene vera nødt til å ha det slik inntil Messias koimmer - inntil Jesus kommer igjen?