grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 april 2012

Åpner me hjertene våre for Jesus og vår neste?


Jesu bønn for oss er at me må stå i eit rett hjerteforhold til Han, at me må bruke våre ord slik at våre medmennesker kommer til tru på Han, og at me alle - i våre ulike menigheter og kristengrupper - må vera eitt (Joh. 17). Ole Lilleheim i den verdensvide organisasjonen Åpne Dører hadde eit sterkt budskap til alle på bedehuset 2.påskedag. Han fortalde om Broder Andreas sitt kall og sin visjon som han møtte ut frå Joh.Åpenbaring 3:2 og 8: "Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø! - Se, jeg har sett foran deg en åpnet dør!" Ut fra dette starta han i 1955 sin misjon, "Åpne Dører", for å bringe Ordet om Jesus til mennesker som var innestengte bak politiske og religiøse murer, og forfulgte på grunn av si kristentru. Forfølgelse er vond,
men kommer ikkje uventa: "Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt" (2.Tim 3:17). Gud trenger ikkje penger og aktiviteter for å skape vekkelse, men mennesker med eit rett hjerteforhold til Jesus. Budskapet var egentlig det samme som lydde ved den tomme grava påskemorgen - "gå og fortell at Jesus har stått opp!", og det greip oss!