grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

13 april 2012

Glede over skriving

Det har vore "fredag den 13" i heile dag - sikkert ein lykkedag for meg. Eg hadde skrive ein liten kommentar til prost Hilde Sirnes sine påsketanker/andakt i Agder, og i dag fekk eg mail frå henne om eg ville vera med og skrive andakter i avisen. Eg takka og sa ja, sjølsagt.
Det neste som hendte var at eg fekk 6 eks. frå trykkeriet i Belgia av mitt nye "NLM-leksikon" (det er nå 14 år siden eg utgav den første gang i bokform). Det vart ei bok på 346 sider. Kva eg skal med den? Jo, eg skal i takknemlighet til Misjonssambandet gje bort 4 eks til henholdsvis Hovedkontoret, Fjellhaugs bibliotek, NLMs historiske arkiv, og Utsyns redaktør.
Så fekk eg sende 2-3 eks av min sjølbiografi til Libris bokhandel i Kristiansand - det var dei der som spurte etter boka. Bra dag for meg, med andre ord!