grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

15 april 2012

"Tapt - funnet"

"En så fullsatt kirke ser vi bare på julekvelden!" sa prost Hilde Sirnes da hun åpnet møtet i Flekkefjord kirke søndagskvelden. Fleire musikanter deltok, og unge jenter "danset" sammen med prosten mens Gloria ble sunget: Ære være Gud! TV-pastoren Egil Svartdahl orienterte om det store gavebehovet TV-Inter hadde for å kunne produsere og sende TV-program på TV2, for at disse fortsatt kunne bli til velsignelse for mange.
Så fortsatte han med temaet "tapt - funnet" ut fra Luk.15 om den bortkomne sauen, sølvmynten og sønnen. Adam var på flukt bort fra Gud fordi han fryktet følgene av sin ulydighet. Gjeterne ble dødsredde da engleskaren lyste opp natthimmelen. Men de ble møtt av et "Frykt ikke!", det samme budskapet som Jesus hilste sine venner med etter oppstandelsen. Vi fikk et sterkt og kjenslefullt budskap om å få komme og bli møtt av en kjærlig Gud, krydret med fortellingen om da Svartdahls egen smågutt ble borte og måtte letes opp, og den narkomane Nini Stoltenberg som ble funnet igjen av faren. Vi leter etter våre bortkomne barn og medmennesker fordi de har stor verdi. Gud er også på leting etter det fortapte menneske - han har jo gitt sitt liv for det!