grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

14 april 2012

Tobias' bok

Du har kanskje ikkje lest "Tobias' bok" eller hørt om Rafael. Denne boka, ofte kalt "Tobits bok" i dag, er fra den 2.århundre f.Kr., ei oppbyggelig bok/fortelling fra tida mellom GT og NT. Den er vanligvis ikkje med i bibelen vår, men i den katolske bibel. Boka er ikkje "kanonisk" (rettesnor for vår kristne tru), men er omtalt som "apokryfisk" sammen med bl.a. Judits bok og Makkabeerbøkene. Boka forteller om den blinde jøden Tobit (Tobias) som sendte sønnen Tobias av stad sammen med ein følgesvenn. (Malariet av desse to er av Antonio Pollaiuolo). Det gjekk svært bra på reisa, oppdraget blei utført, Tobias fekk ei kone og faren fekk synet igjen. Mot slutten av boka seier følgesvennen: "Jeg er Rafael, en av de syv hellige englene som bærer hellige bønner fram og får gå inn for den Hellige i hans herlighet ... Lov Gud alltid, for jeg er ikke kommet av egen drift, men etter vår Guds vilje ... så pris da Gud, for nå farer jeg opp til ham som sendte meg. Og skriv opp i en bok alt det som er hendt." (12:19-24) Den siste påminninga hans er i tråd med det som ellers står i bibelen vår: "Lov Herren og gløym ikkje alle Hans velgjerninger!"