grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

17 juli 2012

Et kristusbrev sendt til verden

Jens Ole Christensen hadde bibeltimer over 2.Kor. kap 3, 4 og 5 på GF2012. Han fikk streket under noe viktig i samband med GF-logoen "SENDT": Du er et kristusbrev, en budbringer for Kristus, både når du tror og når du tviler, en tilgitt synder, et mislykket menneske hos Jesus. En budbærer må ta  den kristne etikken på alvor, men ikke være morallærer for verden.
Paulus bar bud om Guds nåde både for seg selv og andre. Tjenesten er en dimensjon av evangeliet, ikke en tilbakebetaling for frelsen. Budbæreren er nok skrøpelig, men Guds ord er virkekraftig. Misjon og tjeneste skal være til Jesu ære og herlighet. Tilgivelsen dekker også tjenesten.
Misjonen er en midlertidig aktivitet mellom Jesu kors og gjenkomst. Målet for vår vår livsvei i tjenesten vil prege vandringen og livet. I ordet om korset - forsoningen - ligger oppfordring til misjon. Det er godt å brenne for misjonens sak, men hovedsaken er å brenne for Jesus. Vi bor i forsoningen, men skal også tre inn i den daglig. Et skrevet brev må sendes!