grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 november 2012

Forstår vi Bibelens siste bok?

Pastor i Frikirken, Ove Nybø, talte i Metodistkirken søndags kveld over emnet: Johannes Åpenbaring. Han viste særlig til kap. 3:10 som den røde tråden gjennom Bibelen: "Fordi du har tatt vare på mitt Ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden." Nybø las flere vers fra begynnelsen av boka, men meldte pass når det kom til vanskelige ting: dyrets merke, tusenårstiden, og å kunne kjenne hverandre igjen i himmelen. Men noen saker kunne han med fordel ha understreket: Ordet "gjøre det kjent" i 1:1 (Bibel2011) betyr egentlig å kunngjøre det "ved tegn", og slike er jo nettopp Åpenbaringen full av. Ellers ville jeg ha tatt med 5.Mosebok 29:29: "Det skjulte tilhører Herren, det åpenbarte (=det vi forstår) er for oss og våre barn så vi kan holde hvert bud i denne lov." Skal vi kunne kjenne hverandre igjen i en ny og himmelsk dimensjon, med legemer lik det Jesus hadde etter oppstandelsen? Jeg tror neppe det. På den nye jord skal det nemlig ikke være sorg, følgelig heller ikke sorg over de av våre som vi ikke ville finne igjen der. Det blir heller ikke noen uløst gåte der som vil vil spørre Jesus om. Der blir nemlig Jesus svaret på alt.

1 Comments:

Legg inn en kommentar

<< Home