grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 desember 2012

Maya-kalenderen og "en ny begynnelse"


NASA-rapporten om dommedagen som ikke kom i dag, tilføyer ”Men en gang går virkelig jorda og/eller menneskeheten under” (forskning.no/artikler). Slik vi kjenner kloden vår, vil den fortsette sitt kretsløp i det uendelige, nesten. Katastrofer kan legge naturen øde og kulturer døde. I tillit til Gud har menneskelivet likevel fortsatt, Han er nemlig ”vår tilflukt og styrke, derfor frykter vi ikke når jorda skaker” (Salme 46:2-3). Gud ”gjør jorda ny” (Salme 104:30). Men en gang vil denne tidsalder ta slutt, det vil bli en ”ny jord fordi den første jord blir borte” (Åpen.21:1). Apostelen Peter skriver om den verden som gikk under i vannflommen i Noas dager, og nå venter han at det skal komme enda en undergang da verdenen i dag skal bli ødelagt av ild. Ved begge disse katastrofene er det Herren selv som griper inn i menneskeslekta. Deretter kommer ”etter hans løfter, en ny himmel og en ny jord (=en ny tidsalder), hvor rettferdighet bor” (2.Peters brev 3: 5-10,13). ”Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid” (Salme 121). Det er rett at dommedagen står for døren, men den kommer ikke på et gitt tidspunkt ut fra en menneskeskapt kalender eller profeti. Vi har imidlertid fått så mange påminnelser om den i Bibelen at vi skjønner at det gjelder å være forberedt. Du er forberedt om du har tatt din tilflukt til Jesus, det betyr får hvile i tillit til Hans Ord. Våre fedre og mødre levde og døde i troen på Jesus, det holdt! Nå venter vi på at Jesus skal komme igjen, etter sitt løfte. Blir det dommedag da? ”Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt.Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn.” (Joh. 3:17-18)