grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 november 2013

1963 - 22/11 - 2013 Kennedy, Lewis, Huxley

Me var på misjonsstasjonen i Dilla, Etiopia, den dagen det skjedde, for 50 år siden: president John Kennedy ble drept, den kjente kristne apologeten og forfatteren C.S. Lewis døde, og det samme gjorde filosofen Aldous Huxley. Det var Lewis eg hadde kjent lengst, allerede på Fjellhaug Misjonsskole las eg boka hans, "Djevelen dypper pennen", med stor interesse. Så kom Narnia-bøkene, dei kristne gode apologetiske bøkene og reisene til Mars og Venus. Lewis har betydd mye for meg og millioner av andre som har lest bøkene hans.
Kennedy vil fortsatt ha historisk interesse, om ikkje anna så for Cuba-krisen og hans mange  kvinnehistorier og for den betydningsfulle setningen: "Spør ikkje etter kva landet kan gjere for deg, men spør om kva du kan gjere for landet!" Kennedy var katolsk humanist, Huxley var panteist uten betydning for oss i dag.
Ingida Work Iguale Berhan døde i Hagere Maryam i går, han betydde "alt" for meg i arbeidet mitt i det området i Sør-Etiopia i årene 1967-72, og for kristenflokkane i distriktet gjennom 60 år teneste med forbønn, forkynnelse, omsorg og klok veiledning for alle misjonærane og andre kristne ledere i Sør-Etiopia. Som C.S. Lewis lever videre i sine skrevne ord, lever Ingida Work fortsatt i våre minner og i det muntlige budskapet han etterlot seg.