grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

30 november 2013

brev fra Florida

Etter ei lang og trettende flyreise kom me endelig fram til Florida og blei godt mottatt av broder Tonnes og hans folk. Torsdag fekk me oppleva den einaste felles helligdagen og fridagen i alle statene i USA: Thanksgiving Day. Me var ca. 40 slektninger samla til alle tiders maaltid og mat den ettermiddagen, sjolsagt med kalkun og sotpoterer (jams) og mykje anna godt av alle slag. Og dagen etterpaa feira me Black Friday, den store handledagen, ved aa dra til downtown Lakeland. Alt bra med oss her, Bjorg og Tobias.