grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

17 november 2013

Midt i alle drømmer, all tomhet, alle ord: Ha ærefrykt for Gud!

Klart eg har mine drømmer, om å få igjen hørselen, om å vinne mange ekstra penger til å bruke i alle "hullene" i Misjonens budsjetter og til glede for slekt og venner. Det er jo herlig med drømmer, det er som å leve i sin egen eventyrverden, som å lese ei spennande bok. Men midt i alt dette kom me til budskapet i H.E.Nissens andaksbok "Ett er nødvendig", for 15.nov., og den talte rett til meg ut frå teksta i Forkynneren 5:6: "For der det er mange drømmer ... tomhet  ... ord: Frykt heller Gud". Og så fortsetter Nissen: "Drømmene hindrer deg i å gå inn i hverdagens oppgaver. Gud har gitt deg et kall, i det skal du tjene Herren. Dette gjelder altså din oppgave i Guds rike. Tjen Herren der du er. Drømmene gjør deg også  misfornøyd med de vilkårene Gud har gitt deg å tjene under. Gud vil at du skal feste din lit til ham. Han vil nemlig sørge for seg.at vandringen på jord skal bli lett. Men han har omsorg for deg. Han vil gi deg ditt daglige brød. Og så vil Herren lære deg at det ikke er himmel ennå. Nå er det tid å frykte Gud og tjene ham." Amen.