grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 september 2016

Kva rører seg i NLM?

Lederkonferanse, NLM, 24/9/2016 på Tryggheim Forus, Sandnes, forteller litt om det som NLM er opptatt av i vår kirkelige situasjon i dag. Samtaletemaene under  konferansen var:

(1) Birger Helland: Vårt forhold til Dnk i lys av kirkemøtet.
(2) Jan Helge Aarseth: Hyrde - og eldsteansvaret i våre misjonsfellesskap
, realisert i våre forenings-sammenhenger (Håkon Helgøy) og i ein misjonsforsamling (Jan Ove Selstø, Ebeneser)

Mange kom til konferansen, og mange hadde ordet. Anklagen mot Dnk var så sterk at videre samarbeid synest umulig, utmelding vart anbefalt sterkt. NLM-trussamfunn vart berre nevnt ein gong, av Tobias, som ikkje syntest det var noe godt alternativ å melde seg inn i, fordi dette trossamfunnet mangla lokal tilhørighet. Mange meinte det var ikkje nødvendig for dei å vera innmeldt i eit kirkesamfunn, når dei sto i Jesu kirke, i den sammenhengen NLM eit lokalt misjonsfellesskap gir, og ha sitt navn i Livets bok.
Temaet om menighetsordning starta med ein gjennomgang av kirkeordninger (synodal, episkopal, presyteriansk, kongregasjonalme) og den lokale forsamling i Apg 2:17-21 etc.,
om hyrder og eldster som kan "innsettast" etter nådegavelinja (når Gud gir) og ved valg (som forsamlingene gjer). Det er viktig at me har nådegaven til å finne og bruke Guds nådegaver i forsamlingene. I byforsamlinga (Ebeneser) fungerte eit tremannsstyre for nattverdforvaltning i praksis som eldsteråd. Styret hadde meir adm.oppgaver. Svært viktig at eldsterådet er synlig, og offentlig. To-tre mindre misjonsfellesskap kunne gjerne gå sammen om søndagsmøte kl. 11, når det ikkje var gudsteneste der då. Bedehus med både NLM og ImF, og vansker dette innebærer, vart ikkje drøfta. Konferansen som helhet var nyttig, uten at den løyse alle problemer. Ein slik lederkonferanse ville vore nyttig også i regionens lokale områder.