grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

06 oktober 2016

Debatt om skapelsen

Avisen Dagen har debatt- og leserinnlegg om skapelsen og evolusjon i nesten kvart blad. Det er Kjell J. Tveter ("Livet - skapelse eller tilfeldighet", 2012) med sitt Intelligent Design (ID), bokstavelig eller billedlig forståelse av Gen 1-2, og nå til sist leseverdige stykker av Arne Taxt (29/8 og 5/10). Teorien om den ateistiske naturalismen regner ikke med noen gud, deisten  mener at Gud starter det hele  og lar skaperverket gå sin selvstendige gang etterpå. Teisten tror at Gud fortsatt står bak sitt skaperverk og styrer det. Det ville sikkert vært enklest for en kristen å holde seg til en bokstavelig tolkning av skapelseshistorien i Gen 1-2, men da kommer han på kant med den (vitenskapelige) kunnskap vi ellers har kommet fram til i dag. Gud har skapt alt, også menneskers trang til å legge jorden under seg. Det skulle derfor ikke være noen motsetning mellom menneskevitenskapene  - så langt de rekker i dag - og troen på en Skaper. En biolog finner ingenting om Gud i sine biologiske studier, og vi går heller ikke til Bibelen for å finne ut bruken av antibiotika.
Bibellæreren Øivind Andersen sier det slik i sin Troslære: "De seks dagene i Gen 1 har ikke så meget til hensikt å si oss noe om varigheten av skapelsen, som det har til hensikt å påvise at det er en bestemt orden i Guds skaperverk. Det er verken geologi, naturhistorie eller geografi som forkynnes oss, men at verden er kommet i stand ved Guds ord, og at det har skjedd etter en bestemt plan. - Om vi ikke etter Skriften kan si noe om jordens alder eller skapelsens varighet, så er det dog sikkert at menneskenes kulturhistorie på jorden er ca. 6000 år. Den rekker tilbake til Adams tid."
"Da mennesket ble skapt tror jeg Skaperen personlig dirigerte evolusjonen og fikk resultaten som planlagt" (Taxt). Vi kan se på Adam og Eva som de første menneskene som - etter ei lang utvikling - Gud valgte å ta kontakt med. Disse menneskene kan da kalles de første "religiøse" menneskene. Vi kan også tenke oss at Gud hadde satt i gang ei lang utvikling av livet her i verden, og på et visst stadium i denne utviklinga behaget det han å skape Adam og Eva for mindre enn 10.000 år siden. (Dr. Denis Alexander, Cambridge, "Creation or Evolution: Do we have to choose?").