grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

31 oktober 2016

Fellesmøter med Egil Svartdahl

Fellesmøter for alle byens sju menigheter, deriblant Bedehuset, med forkynneren og TV-pastoren Egil Svartdahl i Ueneshallen 27-30.okt.2016.

500 sitteplasser stod klare, det kom vel 300. Bra opplegg på alle vis, med lovsangskor som ikkje var altfor høgrøysta, og svært gode møter. Emnet hans var "Veien hjem" og kvart møte var oppbygd slik at me skulle huske det. Han nevnte dagligdagse ting i begynnelsen, med bilder me kunne kjenne oss igjen i, han brukte skjermen flittig, og med sterke vitnesbyrd og innbydelser etter kvart.

I samband med desse fellesmøtene hadde han eit seminar i Frikirken lørdag formiddag om "huset med mange rom", der han talte om  den verdensvide kirken og dei mange ulike kirkesamfunn og menigheter. Seminaret var bra. På søndag formiddag var det gudsteneste i Ueneshallen med nattverd. Ingen frå Bedehuset hadde deltatt ved utdelingen av brød og vin under nattverden. Eg fekk spørsmål om eg kunne delta der, men  me hadde alt bestemt oss for ikkje å gå. Korkje Bjørg eller eg kjenner oss heime i den slags "massenattverd" sammen med mange både kjente og ukjente, me høyrer mest heime i ein liten nattverdflokk av kjente - "dei brøt brødet i heimane" står det om dei første kristne.

På kveldsmøtene talte han altså om vår lange eller korte livsreise.Torsdag var emnet: "Hvor. kommer du fra." Fredag: "Hva har du i bagasjen? Uforløst sorg eller sår, uoppgjort skyld eller skam?" Lørdag: "Hvem reiser du sammen med? Mennesket er ikke skapt til å være alene, vi trenger et medmenneske. Vi er skapt til å elske noen. Jesus ønsker å vandre sammen med deg!" Søndag: "Hvor skal du hen? Det gir ingen meining bare å dra omkring uten å vite kvar. Døden kommer til alle, men trur du virkelig at alt ender der?" Eg følte sterk takk til Jesus som har lova å vera med alle dager, også på den siste delen av livsreisa mi, også bak død og grav ...