grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 oktober 2016

Positivt "påfyll"

"Det er litt av noen travle dager og uker du og Bjørg har, far! Godt at du er pensjonist og får tid til alt dette. Så lenge en har helse til det og får positivt "påfyll" av det en holder på med, tror jeg det er bra for oss å være aktive og engasjerte." Dette brevet frå ein av guttane kan eg bare skrive under på. Me har ein god del å gjere nå "julemessemåneden" nærmer seg. Mandag hadde me begge foreningene sammen for å drøfte opplegget til julemessedagen 5.november, tirsdag kveld var det tilstelling og middag for gjenbruksfolk på Undeland, og onsdag sat me på Coop (bildet under)  og solgte lodd til basaren - dei som kom til handlesenteret den dagen kjøpte faktisk lodd for kr. 4.000.


Torsdag hadde me rettelig langdag, med vask på Bedehuset først, deretter arbeid på Gjenbruksbutikken - der me var med og solgte varer for nesten kr. 10.000 (ikkje alle mulige kunder slapp inn) - så var me innom familiesamling på Bedehuset (der me også fekk middag), og så til slutt besøkte me ein sjuk bedehusvenn. Me var 10 timar heimantfrå den dagen, uten den "obligatoriske" middagskvilen. I dag er Bjørg på vakt på Sykehuset og eg skal selge julemesselodd igjen ...