grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 november 2016

Sandemose og "en flik av Guds kappe"?Jeg har nettopp lest boka "Det svundne er en drøm" av den kjente forfatteren Aksel Sandemose (1946), en komplisert og delvis utilgjengelig, biografisk, dagbokliknende historie om diverse kvinner bokas "jeg" kjente i Norge før han reiste til Amerika. I boka nevner han at han drømte at Gud stod ved senga hans, og ble avvist: "Gå vekk, jeg tror ikke på deg!" Men da så Gud tankefullt på han og sa:"Du tar da også bestandig feil, for det er jo jeg som ikke tror på deg?" I sitt etterord siterer Haagen Ringnes bl.a. Dette:"Mord og kjærlighet er det eneste som er verd å skrive om." "Hva er et mord? Det er et punktum for en kjede av handlinger som kanskje har stor interesse, men mordet selv er bare et punktum." Agnar Mykle hadde lest boken tre ganger da han sa at at etter hans skjønn var Sandemose den "eneste skribenten i dag som har rørt ved en flik av Guds kappe."