grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 desember 2016

Eta risgrøt i tillit til Herren

Rar overskrift? Nei, ikkje nå ved juletid. IMF og NLM sine misjonsmøter (tirsdagene) måtte jo avsluttast med risgrøt. Bildet her viser Solfrid som øser opp grøten på Bedehuset 13.desember, fotograf: Ove Sandvik. Det er ein gammel rett, og slett ikkje berre for "nissen som sitter på låven". Lørdag 10.desember var litt spesiell, då åt me lørdagsgrøten sammen med Kristen, Elin, Andreas og Hildegunn heime hos oss før me drog til stor festkveld på Fotland bedehus for å feire Margunns 50-årsdag og hennes og Geir Tores sølvbryllup (se foto, Margunns mormor til høgre)). Me var 40 i alt, indjera og wott, og gode kaker og mykje meir. Eg fekk anledning til å fortelje om då Margunn kom med på familiebildet vårt under Bjarnes bryllup, 3 år før deira eige bryllup. Og så minna eg om Geir Tores helsing under ein bønnemøte i Nairobi nyttår for ti år siden, januar 2007, frå Salme 31:15-16, "jeg setter min lit til deg, Herre, jeg sier: du er min Gud. Mine tider er i din hånd!" Ordet og løftet gjelder også i dag!