grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

20 oktober 2021

Dåpskjolen

Dåpskjolen har sin egen historie. Gunvor sydde den til Bent sin dåp i Addis Abeba 19.8.1962, siden har den vore i bruk ganske ofte. Viktor Amanuel sitt navn er det 16 i rekka av innsydde navn på dåpskjolen. Her ser me bestefar Kristen i arbeid på kjolen.
Dåpen er ei personlig sak for dåpsbarnet og for foreldra, men også for "storfamilien". Me var derfor ganske mange av Salmelid-familien samla i Kviteseid til høgtida i kyrkja og til dåpsselskap etterpå. 


Geit Tore og Margunn hadde komme heim frå tenesta i Tanzania dagen før, og var med oss.

"Far og fem sønner"