grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

01 februar 2007

Vedlikehold og fornying


Eg hadde bilen på verksted denne veka, det gjaldt årsservice og EU-kontroll. Sjøl hadde eg ikkje merka at det var noe galt med Polo’en, og det var det egentlig heller ikkje. Men verkstadfolka skifta ut slitne deler, kontrollerte kuler og foringer, og bremser og hengsler. Det kosta jo ein del, meir enn eg hadde rekna med. Men vedlikeholdet hadde altså vist seg å vera nødvendig. – Eg skal ut og preika fleire gonger nå i februar. Tankane går til det åndelige vedlikeholdet av meg sjøl, og til årsmøtene på bedehusene omkring. Nehemja var Guds redskap da Jerusalems murer skulle byggast opp att, og Esra sørga for at folket forsto det Gudsordet som vart lest for dei. Er våre egne nådegaver i ein slik stand at Herren får bruke dei når han bygger sitt rike mellom menneskene?

1 Comments:

  • Hei.broder! Takk for oppbyggelige og ransakende tanker du gir videre. Du er flink. Takker for dette og når til meg! Lev vel.Hilsen Torbjørn

    By Anonymous Anonym, at 03 februar, 2007 20:31  

Legg inn en kommentar

<< Home