grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

12 februar 2007

- Det er jo min åndelige heim!

Han sa så, den trufaste bedehusvennen og forkynneren gjennom mange år, Lars Sørbø (83), då eg bemerka at han hadde vore trufast med på møteveka eg hadde hatt på Bru og Sokn Bedehus. Me hadde talt saman om Guds arbeid med bygging av sitt rike og oppbygging av dei truande. Folket hadde møtt trufast opp, også unge foreldre med småbarn som helst ville springa omkring. Det var gildt å sjå. ”Det går ikkje alltid like bra for meg. Eg treng noen til å passa på nå”, sa Lars og såg bort på kona Marit, som sat ved sida hans. ”Ja, det er visst noe me alle treng til”, svarte eg. Lars og Marit har fått oppleva å ha fleire av borna spredt omkring i forskjellige oppgaver i Guds rike, på Kvitsund, i Sør-Amerika og som aktive på bedehuset. Måtte Herren gjera oss alle bevisste på kvar me har vår åndelige heim.