grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 februar 2007

Tanker ved eit gravminne


Nå er minnesteinen på Gunvors grav på plass, og det er me takksamme for. Den har også plass til mitt navn, når min tid kjem. Godt at alle våre tider (=år) er i Herrens hand (Salme 31:16). Me planlegger framtida vår, og det har me rett til å gjera - og gjer det i bønn Herren som har lova å ta seg av oss og vår sak (Job 16:21), ikkje sleppe oss eller forlate oss (Heb 13:5), og til og med gå foran oss og jevne bakkar og hogge i stykker bommer av jern (Jes 45:2-3). Og så er det velsigna godt å få dele liv og tanker med eit anna menneske i den tilmålte tida eg har igjen her nede på jord!