grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

13 november 2007

Bedehuset


Me er opptatt på Bedehuset, Bjørg og eg. I kveld skal ho leda misjonsmøtet, og skal også synga sammen med Solveig (Forseth). Eg skal tala og held på med førebuinga: "Me snakker ofte om misjon, og samler inn til misjonsarbeidet - og så blir det gjerne med det. Men nå skal me sjå på to andre sider av dette arbeidet: (1) Guds kall og utsendelse av sendebudet/arbeideren - jfr. Amos sitt kall i kap. 7:1ff, og Hjalmar Andersens bok "GÅ". (2) Ei anna side av evangeliseringa er at forfølgelse høyrer med når noen tar imot budskapet, me mintest dei forfulgte nå på søndag, 200.000.000 kristene blir forfulgt i dag p.g.a. si tru! Eg husker forfølgelse i Etiopia under revolusjonens første tid i 1970-åra, det var fælt."

Opptatt på Bedehuset, sjå bildet. Ja, me har nettopp hatt julemessa for NLM, med Kjell Haaland som forkynner, og 136.000 kr. inn til NLMs arbeid. Svært stor oppslutning. Bjørg solgte kaffe og bløtkaker, eg solgte årelodd til gevinstene.