grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

20 november 2008

Israelsvenn i 40 år


I går var me og hørte Lilly Tånsberg (80) i Metodistkirken her i byen. Ho har nettopp fått Kongens fortjenestemedalje i gull, og blitt innskrevet i Israels "Golden Book" for sin innsats der i landet siden 1968 - bare to andre nordmenn har fått den æren. Hennes timelange tale var om Israels folk i dag (7,5 mill), om hennes arbeid for skandinaviske ungdommer på Beit Skandinavia i Haifa (fra 5.1.1981), og Guds løfte om å samle Israels folk i deira eige land i fred. Lillys liv er ei einaste stor fortelling om opplevelser mellom eit folk med pågangsmot i eit krigsherja land. Ho nevnte Israels historie i GT, og hedningenes tider fra Jesu fødsel til 1948 (da staten Israel vart gjenoppretta), og så den "tredje tidsepoke" med fred - etter Guds løftesord bl.a. i Sakarja 8:7-8 og Esekiel 36:26-28. Ganske rolig fortalte Lilly, uten manuskript, om Guds gjerninger - til ein lyttande forsamling av israelsvenner: Jes 54:17 Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha framgang, og hver tunge som går i rette med deg, skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, den rett de får av meg, sier Herren. (Bildet viser Lilly som får fortjenestemedaljen i Haifa, foto: Farsunds Avis)