grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

18 november 2008

På vakt etter ei angstfylt natt


Bjørg måtte opp kl. 06.15 fordi ein sykehusjobb venta. Natta hadde vore fylt av tanker om dei akutte allergi-reaksjonene ho hadde hatt to gonger siden me kom heim att frå Etiopia, 4.oktober og 6.november. Av ukjent årsak hadde eine sida av tunga hovna opp (angionevrotisk ødem). Virkningsfulle medisiner og ei sykehusnatt under observasjon hadde fått henne i form att. Men i går hadde fastlegen gitt henne ein resept på medikament til bruk dersom ho fekk ein liknande reaksjon, med beskjed om at ho måtte ringe nr. 113 og rekvirere helikopter dersom det var relativ lang veg til lege og sykehus. Slik informasjon kan lett skape angst i nattetimane. Me måtte minne Herren om hans løfte til oss i Jes 41:10:Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.