grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

04 mai 2009

- om du enn krevde til sist deres blod.


Sangen i Sangboken nr. 727, vers 2, ble sitert under presentasjonen av to nye utsendinger på Årsmøtet i Flekkefjord Felleslag i Gyland 2.mai. Det er ei sang som alltid blir sunge ved innvielse av nye som vert sende ut. Ungdommene var ferdige med sin utdannelse og klare for utreise til et ugjestmildt og hardt utkantområde i Øst-Afrika. På nyåret drar de ventelig til språkstudium i Nairobi. De orienterte om landområdet de var kalt til, med ord og uttrykk som vi ikke kan gjenta her. Noe direkte kontakt med sendemenigheten ventet de ikke å få i framtida, men budskapet deres til møtelyden var klart: "Jobben i Afrika er ikke ferdig! Noen folk er framleis unådde, og tilsynelatende umulig å nå. Men Jesus døde for dem også. Be for oss! " Forsamlingens bønnesukk vil stige opp til kallets Herre.

For dine vitner som budskap skal bære
rundt i all verden om frelsen fra deg,
prise ditt navn og opphøye din ære,
følge ditt kall på den trangeste vei,
Herre, vi ber deg: Vær hos dem i nøden,
rust dem med styrke og visdom og mot!
Herre, bevar dem i troskap til døden,
om du enn krevde til sist deres blod.