grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

02 juni 2009

Familiesamlinger


Sommeren blir prega av store familiesamlinger: Konfirmasjonene til Aurora (Skårer) og Andreas (Kvitsund) 23-24.mai samla dei fleste av storfamilien Salmelid. Den teller nå 31, inkludert 16 barnebarn og 3 "svigerbarnebarn" in re og in spe. Det er stor rikdom, mange å vera stolte av og takksamme for! Pinsehelga var vi hos Arne og Lillian på Bømlo (sjå foto), vi 12 i +40-årene, for å feire Lillians 50-årsdag post festum, sjå Mostraspelet og hygge oss sammen. Neste samlinger for dei fleste av oss vert bryllupet til Marie og Thorbjørn på Kvitsund, og NLMs generalforsamling i Bergen. Vi gler oss!