grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

08 juni 2009

Hvorfor NLM?


Dette var emnet som vår framtidige kretsleder Birger Helland hadde som innledning til samtale under kretsårsmøtet på Nærbø 6.juni. Han brukte heldigvis ikkje tida på å repetere dei gamle NLM-kjepphestene: "lekmannsarven", "Ludvig Hope", "... men ikkje under kyrkja", "nådegavenes frie løp" osv. Kort og engasjert heldt han fram dei grunnelementene i NLM som utgjer organisasjonen og vår tilknytning til den:
(1) Bibelen er Guds ord til frelse ved forkynnelsen som ein høyrer. Bibelopplæring er nødvendig, likeså fleire forkynnarar.
(2) For dei truande er det nødvendig å finne sin plass for troens kamp, nemlig i dei heilages samfunn, i ein menighet. Åndelig liv trenger åndelig føde. Ut fra dette samfunnet kan me også fullføre misjonsbefalingen og vår vitneteneste utover bedehuset.
(3) Misjonsbefalingen gjelder alle folkeslag, Jesus meinte alle. Me kan ikkje velge bort denne Jesu ordre ved å seia at me trengst mest i nabolaget og mellom innvandrarane. Misjonsgjerninga ute er kostbar, både når det gjelder liv og penger. NLM må leggje det til rette slik at du får realisert ditt misjonslkall. Det følest fælt om me ikkje da har penger nok til å sende ut våre misjonærer. (Bildet viser Birger Helland på talerstolen i Nye Loenhallen på Nærbø, ved dirigentbordet sitter Kjell Nes og Håkon Helgøy. Det nye kretsstyret består av: Morris Kjølleberg, Paul Aano, Arild Melberg, Raymond Bjuland, Eivind Kittang, Lorents Nord-Varhaug og Kjetil Muren. Neste kretsmøtet blir på Vikeså 12-13.juni 2010)