grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 januar 2010

Skrivekløe og opplevelser

Tobias databordet Eit “skrivevirus” må ha bitt meg tidlig, eg tok nemlig til med dagbokskriving alt i 10-årsalderen. I årene i Etiopia og Norge 1961-93 skreiv eg regelmessig i store dagbøker, og limte inn artikler av personlig og etiopisk interesse i scrapbooks. Nå har eg begynt å sjå over dette, kanskje kunne det arbeidast sammen til ei “misjonærbok” – til ein sjølbiografi. Dagboksbladene vekker til live dunkle minner av mange slag, vonde dramaer og gode solskinshistorier om kvarandre. Og som ein rød tråd gjennom det heile: skrivekløa mi. Kan hende kan Herren bruke noe av desse skriveriene mine, det er vel han som har gitt meg skrivekløa?