grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

01 januar 2010

Velsignet nytt år 2010

Nyttårsaften09 fullmånenNyttårsaften med fullmåne og festlig samvær 18.00-00.30 på leirstedet Ersdaltun, med smakfulle middagsretter og multekrem og riskrem til dessert, frukt og kaker utover kvelden, og god prat sammen med 25 venner. Kjell Trodahl las om den dramatiske svenske rødeko rs-turen i Etiopia då italiennerne tok landet i 1936. Erling Kongevoll imponerte med klangfulle gitar-stykker, det samme gjorde Leif Jan og Reidar på sine instrumenter, fiolin og Nyttårsaften09 Mæstad Midtun Kongevollpiano. Me fekk humoristiske småstykker og takksamme vitnemål. Tobias avslutta med å minna om at Gud er med oss både i medgang og motgang, om me merker han eller ikkje – når me tillitsfullt har lagt livet vårt i hans hand, Jes 43. – Ute kraup temeraturen ned til –23 på Ersdal og –13 heima på Søyland (Flekkefjord), då var det godt med varme klær og startvillig bil. Me hadde fått ein gild avslutning på eit velsigna år, og er takksamme for kvarandre og for venneskaren kring oss!

Viktig PS: Det er i grunnen rart at me vektlegger så mykje nyttårsskiftet og eit nytt år. Det virkelig store er jo å få ein ny dag, med ny nåde og nye muligheter ... og å få leggja også den nye dagen i Herrens hand i tillit og med forventning, og med visshet om at ein dag vil bli vår siste.