grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 februar 2010

Både såarbeidet og innhøstningen trener mange

Årsmøte2010 Helland Trodahl Krogedal Hogstad Misjonssambandets misjonslag i Flekkefjord hadde sitt årsmøte på Bedehuset 2.februar. Usedvanlig kraftig snøvær hindret mange fra å komme, likevel hadde 22 våget seg ut. Styreleder Tobias Salmelid åpnet med å minne om apostlene som trengte forsterkning av diakonene, for arbeidet var så mangfoldig. Slik er det i dag også i misjonsarbeidet vårt. Kretsstyreleder Birger Helland understreket sterkt Guds Ords virkning mellom mennesker. Men Guds rike når bare så langt som såmannen når med sitt såkorn. Taleren var bekymret over den dårlige bibelkunnskapen mellom kristenfolket, særlig de yngre, og ønsket at det ble lagt mer vekt på bibeltimer i forkynnelsen. Årsmøtesakene gikk greit unna: Styremeldingen ved Solfrid Løland, regnskapsoversikten ved Nelly Sivertsen og valget ved Kjell Svindland. Over kr. 700.000 ble sendt til kretskassen i 2009, i tillegg til direktesendt beløp. Etter valget ble styret slik: Tobias Salmelid, styreleder; Sven Hogstad; Reidar Mæstad; Solveig Forseth, Eldbjørg Kydland, med Olav Fjose og Bjørg Nedland Salmelid som varamedlemmer. Under møtet deltok Kjell Sverre Trodahl med sang og Kjell Svindland var pianist, Randi og Solveig hadde smørbrød og kaker. Vi er takksamme for den iver og trufasthet som misjonslaget sine medlemmer viser både ved giverglede og arbeid for øvrig. (Bildet viser Birger Helland, Kjell Sverre Trodahl, Jeif Jan Krogedal og Sven Hogstad, foto: Tobias)