grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

12 februar 2010

Koranens ord og islamsk praksis

Somali Ayaan bok

Kenya-misjonær Arnfinn Røyland var her i Flekkefjord under julemessa vår høsten 2009, og han anbefalte boka “Mitt liv, min frihet” av Ayaan Hirsi Ali når det gjaldt liv og lære hos somali-klanene. Jeg kjøpte og las boka, den utfordrer og ryster. Ayaans selvbiografi forteller åpent og ærlig om et turbulent menneskeliv og menneskesjebner under Koranens harde bud. Kvinnenes omskjæring og stilling i underkastelse blir særlig understreket. Ayaan voks opp i Somalia, i Saudi-Arabia, Kenya og til sist Nederland. Hun forlot sin Allah og sin islam uten å finne noe erstatning, og ble til slutt medlem av det nederlandske parlament. Under sterk politibeskyttelse har hun greit å unngå å bli drept som medarbeideren Theo van Gogh ble. – Historien henger sammen med at det i dag ble opplyst på nyhetene at 79 jenter ble tvangsgiftet i vårt land i 2009. Vi kan ønske en forandring i verdens muslimske samfunn, men hva kan vi gjøre?