grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

01 februar 2010

Misjon i en ny tid

Verdenskart “Bedehusenes storsamling” ble avviklet på Flekkefjord Bedehus 30-31.januar og mange var samlet fra bygdene omkring i tillegg til byens folk. Hans Austnaberg fra Misjonshøyskolen (NMS) streket under at det var Guds misjon: Gud sendte Jesus, de to sendte Ånden, Jesus sendte ut sine apostler. Men tida er annleis i dag og spørsmålet til oss blir: Hvgordan lever VI i denne sendelsen? Hvordan møter vi våre nye landsmenn? Johan Tidemann Johansen (Frikirken) fortalte levende om Kina i dag og om hvordan vi kan være støttemisjon for kinesiske menigheter og presteutdanning, og yte sosiale tjenester i lokale kinesiske samfunn. På søndag hadde generalsekretær Ola Tulluan (NLM) to møter om forkynnelsens innhold i vår tid. Han la vekt på forkynnelsens betydning for vekkelse, for Guds kall til oss, og for å bli satt i stand til all god gjerning. Gjennom den får tilhøreren møte Gud og svare med anger og tro. I Etiopia hadde han nettopp vært på en storsamling i MekaneYesus-kirken, med sine 5,3 millioner medlemmer. Der hadde de også innviet flere misjonærer for EECMY International Mission Siociety, de skulle til Jemen, Mali og flere andre land under mottoet: “A mission worth dying for!”. Tulluan understreket det tankekorset at 2000 år etter at Jesus gav misjonsbefalingen, var enda 25% av jordas beforkning unådd. Hva blir det av vår lydighjet mot Jesu uttrykte vilje?!