grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

18 mai 2010

Liberté, égalité, fraternité – motto med en bismak.

I festtalen sin i Flekkefjord Bedehus 17.mai nevnte rektor Sven Hogstad det franske flagget “trikoloren” og revolusjonsslagordet frihet, likhet og brorskap. Fint motto, men det gjaldt bFrihetsstatuenare folk med den rette politiske meningen. Andre ble knust i et blodbad! De samme frihetstankene førte til tilblivelsen av USA, men den friheten omfattet ikke indianerne og negerslavene! Så fikk vi selv vår frihet ved grunnloven av 1814. Men jødene var utestengte! Og kvinnene fikk ikke stemmerett før 99 år senere! Frihet, likhet og brorskap er et slagord som viser sin virkelige verdi i møte med de som er ulike oss selv og har andre meninger. Først i Guds ords lys får vi kjenne vår sanne frihet og likhet, og kan dermed inkludere alle andre med brorskap: Alle har syndet og mangler ære for Gud. Og de blir frikjent uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus (Rom 3:23-24) For dere er kalt til frihet, brødre … bær hverandres byrder! (Gal 5:13, 6:2).