grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 mai 2010

Pinsedag med stort og fint besøk

Natt til pinselørdagen komPinsedag 2010 tur Bent, Ellen og Grete til oss – etter å ha forsert fleire ulykkes-forsinkelser på veien frå Lørenskog /Oslo. Lørdag middag kom Geir Tore og Margunn med Tomas, Joakim og Renate frå Lye/Bryne. Me hadde ei alle tiders solskinshelg sammen. Bent var med på min “internasjonale bibeltime” i Pinsekirka, deretter bar det med alle til Haydombasaren i Gyland bedehus. Denne basaren starta opp for 35 år siden i samband med at Bjørg vart deira misjonær ved Haydom sykehus i Tanzania. Etter basaren blir meir enn kr. 45.500 sendt til å dekke personalutgifter der. “Maksgjengen” med sine 30 faste deltakere og 10 voksne ledere står for det meste, og på basarkvelden vart det god mat til alle. Me fekk også tid til fine turer (bildet) på Søyland, studier om insekt og blomster, og masse god mat før gjestene forlot Flekkefjord søndag ettermiddag. Mange gode minner la dei igjen etter seg!