grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 juni 2010

Ei umulig oppgave?

Ved andakten i dag tidlig var det dette spørsmålet sMuren 210610om møtte oss. Og svaret var: “Med Guds hjelp kan eg … “ (2 Sam. 22:30). Nehemja vart stilt overfor ei umulig oppgave, han skulle gjenreisa Jerusalems murer. Vår lille mur i Gråsteinsvein 23 blir liten i den sammenhengen. Noen av oppgavene våre synest vera for store for oss, og er det også – om ikkje “Herren bygger huset”. Onsdag skal eg ha andakt på St.Hans aften, med bålbrenning, unge familier, leik og sang. Torsdag vert det andakter både på Sunde- og Tjørsvåg-heimane, med gamle og skrøpelige tilhøyrarar. Tankane på vårt tre-måneders oppdrag i Awasa kviler stundom tungt på oss. Umulige oppgaver prøver me å møte med samme forsikring som Paulus: “Alt makter eg i han som gjer meg sterk … Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus” (Fil 4:13,19). For den allmektige Gud er ingen oppgave umulig!