grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 februar 2011

Kongens fortjenestemedalje til Jon Rasin og Nelly Bø!


Det var stort å være til stede på fest- og basarsamlinga på Sira bedehus i ettermiddag - lørdag. Solide og kjente NLM-forkynnere var annonsert: Kjell Trodahl, Kolbjørn Bø og Arild Lodden fra regionskontoret i Stavanger, i tillegg til kaker og kaffe og loddsalg. Blant misjonsvennene som fylte salen satt også Flekkefjords ordfører Reidar Gausdal med ordførerkjede kring halsen! Hva var det som skulle skje? Jo, da han slapp til på talerstolen kalla han opp Jon Rasin og Nelly Bø og overrakte dem begge hver sin Kongens fortjenestemedalje i sølv! Dette var for deres innsats med barnelaget "Kjellerbarna" i huset deres på Sira gjennom 40 år, i tillegg til innsatsen på leirstedet Ersdaltun og i misjonsarbeidet forøvrig. Svært overraska fikk de også med seg mange blomsterhilsener og gode ord, i tillegg til ei kjempestor fløtekake fra Flekkefjord Sparebank. Søskena til Jon Rasin og Nelly var også med. Hvordan det hele hadde begynt? Jo, ei nabokone borti gata hadde nevnt at i husrekkene i nærheten var der nå over 50 barn - det var ingen der som hadde noe tilbud til dem. Og den unge tilflytta Bø-familien hadde et uinnreda kjellerrom som kunne brukes ... og ble lydige mot kallet uke etter uke, år etter år.