grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

13 mars 2011

Høre og ikke høre ..."Det går inn det ene øre og ut det andre" sier vi om mye av praten vi lytter til om dagen. Men dersom budskapet gjelder liv og død for deg, hva så? Jeg vil gi dere framtid og håp, sier Herren. Når dere kaller på meg - og søker meg, vil jeg høre og la meg finne (Jer 29:11-13) las Odd Bjørn Tjøstheim under andakten sin på pensjonisttreffen på bedehuset søndag. Budskapet var særs tydelig: Du kan si ja til Jesus i dag, og ta imot hans frelse. Han vil deg vel, har omsorg for deg, har ofret sitt liv for deg, og vil gi deg en framtid sammen med seg her på jord og i all evighet. Kan du virkelig lytte til dette budsklapet og la det gå deg forbi? Det er jo nettopp for deg det gjelder!