grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

02 april 2011

Debatt om forsamlinga


Vi skal ikke rynke på nesen over likt og ulikt i Utsyn. Om ikke hjertet vårt tar til seg alt, så kan det likevel få oss til å tenke gjennom sakene og våre egne standpunkt. Jeg satte stor pris på Birgit Helgøy Klosters utsagn i Utsyn 25.mars (se klipp fra Utsyn): "Enhver [bedehusvenn] kjenner sin egen bygd og menighet og må vurdere ut fra det, og sin egen samvittighet - om han vil gå inn i kirkens offisielle organer eller ikke. Men jeg mener misjonsorganisasjonene bør ta et langt større ansvar med å bygge lokale menigheter." Skulle virkelig ikke en misjonsvenn ha nok å gjøre i sin egen misjonsforsamling? (jfr. Neh 6:3). I samme Utsyn stiller Petra Karlsen noen retoriske spørsmål om å være hyrde og lærer. Så lenge NLM ikke definerer disse stillingene dit de hører hjemme, nemlig i den lokale misjonsforsamlinga (1 Kor 14:34-35, 1 Tim 2:8-15), så blir det neppe ro om denne saka. La oss forøvrig ta til oss Johannes Kleppas klare ord i Dagen 1.april om Åndelig leiarskap og samspel: "Desverre er det slik at fleire frie organisasjonar har eit forhold til Dnk som gjer at organisasjonane og bedehuset også samspelar med vranglære, sjølv om dei tek avstand frå henne. - Eg etterlyser frå dei kristne organisasjonane eit forpliktande åndeleg leiarskap." Gode ord som bør tenkes over og settes ut i handling!