grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 april 2011

Å skrive ut tanker ...

Nei, det er visst ikkje så lett, sjølv om mange tanker ønsker å uttrykke seg. Mange saker har engasjert meg i det siste: (1) Wenche Foss hadde fortsatt sin "barnetro, gudskjelov", men kva betyr så det? Lapp-Lisa sang "Barnetro, til himmelen du er en gylden bro". Barna trur på Jesus og har tillit til han, heller ikkje den uforstandige skal fare vilt. Men vi tenker og uttrykker oss jo ikkje lenger som barn, etter at vi er blitt voksne, for å sitere Paulus i 1 Kor 13:11. (2) Skal pastor Terry Jones få trakassere andres religion fritt fram i trykkefrihetens navn, uten å måtte stå til ansvar for sine handlinger? (3) Den spennande turen vår til Nairobi, Pokot og Haydom blir ein annleis påskefeiring for oss i år. Reisefeberen sig innover oss, og vi gler oss masse! (4) Ellers har eg begynt eit forsøk på oppdatering av "Hvem, hva, hvor i Misjonssambandet", boka som eg gav ut for 13 år siden. Kan hende blir det altfor vanskelig å følge den opp?