grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 august 2011

Familien - oppstart og vedlikehald


Alle veit at bilen er ein eigedom som starter ved innkjøp og fortsetter med vedlikehald. Den nyfødte babyen treng også "vedlikehald" heile livet - både av kropp og sjel. For ekteskap og familieliv gjeld den samme livslov: Starten blir markert ved kjærleik og vielse - ikkje ved samleie og samboerskap - og så bygges den opp ved bruk og vedlikehald der ordene "gjensidig" og "for og med kvarandre" står sterkt. Kvifor skriver eg dette i dag? Jo, fordi eg har nettopp hatt gleda ved å delta i selskapet på Kristen og Elin sin sølvbryllupsdag der mottoet såg ut til å vere "25 års ekteskap er stort - vi går for gull!" Gode råvarer var blitt smakfull selskapsmiddag for oss alle (sjå foto). Me sat kring bordet i timesvis og mimra om barneår i Etiopia, ungdomsår på Kvitsund og andre skoler og UL, og barna som var blitt ungdommer med brytninger og lengsler og både klare og uklare framtidplaner. Fleire par hadde runda 25 års ekteskap, fleire av ungdommene er ferdige med videregående - det vart for meg eit vitnemål om eit godt og bevisst vedlikehald, og om Guds velsigning. Så husker me også på tenesta me står i, både i Norge og Nairobi, der mine yngste barnebarn fyller 11 år i morgen, Joakim og Renate. Fortsatt står dei gamles råd fast: "Sett din vei i Herrens hand og stol på han, så griper han inn!" (Salme 37:5)