grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

16 august 2011

Kva driver dei?


I to veker står forkynnerne Nils Kåre Strøm og Torgeir Skrunes i eit stort telt på Sira og preiker. Folk kjem kveld etter kveld og vert sitjande på harde trebenker med dårlig ryggstø, for å lytte. Når møtet er slutt står andre ved eit bord og tilbyr kaffe med noe godt attår, gjerne varmmat. Kva driver alle desse til å gjere dette? Ingen gjer det på grunn av egen vinning eller som valgkampsak. Nils Kåre og Torgeir underholder ikkje, dei forkynner Guds ord ut fra Bibelen og egen erfaring. Vi var der fredag og lørdag i forrige veke. Budskapet var klart: Ingenting er umulig for Gud! Du kan få gjort opp di sak med han i kveld. Jesus står klar til å bere din byrde, både synd og sorg og sykdom som holder deg nede. Nils Kåre hadde sett korleis han egen sønn hadde kommet tilbake til dei truandes forsamling etter årelangt opphold borte fra Gud. Å ta Gud på Ordet, å komme til han i bønn, det nytter i dag slik det alltid har gjort. Det er vissheten om dette som driver dei!