grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

21 september 2011

Min egen historie

Boka er endelig kommet! Den kom fra trykkeriet i går. Skrivekløa mi har foreløpig nådd sitt endemål. Mellom (tankens) unnfangelse og (gjerningens) fødsel vil det alltid gå en tid med uro og tvil, strid og arbeid. Slik også når ei bok skal bli "født". Enda meir når boka er selvbiografisk. Driften til å skrive ble likevel sterkere enn lysten til å tie og gi opp hele prosjektet. Boka er gitt ut på eget forlag, i et lite opplag. Den er ikke noe misjonsbok full av bare gode historier, men en meget personlig og oppriktig misjonærbok - min egen historie. Prisen på boka blir kr. 120 pluss porto, jeg tar gjerne imot bestillinger.