grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 oktober 2011

Bibel 2011 - Les den!

I dag lanseres Bibelselskapets nye bibeloversettelse! Ordene er nye, innholdet det samme. Den forrige oversettelsen av 1978 var litt for fri i forhold til grunnteksten, derfor kom Norsk Bibel 1988 og Bibelen Guds Ord 1997 som en reaksjon. Den nye oversettelsen, Bibel 2011, har gått tilbake til en mye meir ordrett oversettelse - så langt det lar seg gjøre. Alle desse tre Bibel-utgaver er trofaste mot grunnteksten, men den nye her har beholdt mindre av det gamle "bibelspråket". Mitt råd til deg er dette: Kjøp den nye oversettelsen! Les den, og du vil bli en fornya bibelleser og få en ny forståelse av mange avsnitt av Guds Ord. Du vil oppleva at Gud taler på vårt språk. Jeg ble ekstra glad over å se oversettelsen av 2. Tim 3.16: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.