grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 november 2011

Kristenfolkets politikk

”Kristenfolket må ved politisk engasjement vinne politikken tilbake der den hører hjemme, ikke hos Karl Marx og sosialistene, men hos Jesus Kristus.” Dette er budskapet til den 80-årige kommunepolitikeren Jan Pedersen fra Søgne (Dagen, 7.11.2011), og han fortsetter: ”Ut fra sosialismens politiske arbeid har Norge blitt avkristnet, slik at vi i dag har en menneskeforaktens
abortlov, en ”ekteskapslov” som er imot naturen og Guds vilje, og en skole der kristendomsfaget er strøket ut.” Han siterer Arbeiderpartiets historieprofessor Edvard Bull fra hans bok i 1923: ”Vi skal gjøre skolen verdslig, likeså sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig mot den bestående og offisielle lutherdom, som mot andre fordummende
sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener religionen i og for seg er en privatsak.” Sosialisten Erling Falk utformet i 1920-årene følgende strategi når det gjaldt kirken: ”Behold statskirken og bruk den som politisk middel. Tøm kirken for innhold ved å bruke den liberale teologien. Når kirken har blitt blodløs og kraftløs, da kan den få sin frihet.”
Er betingelsene for å få sin frihet snart oppfylt for Den Norske kirke? Nå er det på tide at kristenfolket ikke lenger bøyer seg for de hedenske lover vi har blitt påtvunget i demokratiets navn. Da må vi erobre demokratiet, vinne de fora som blir til ved demokratiske valg. Fedrene våre lot Kvite-Krist være lovgiveren på Moster. Nå er det på tide at også vi står opp og taler, skriver og forkynner at sosialismens kristendomsforakt er vår ulykke. La ikke dette være Jan Pedersens budskap alene. Det er nemlig ikke sosialismen som har fått all makt, men Jesus Kristus – og hans vilje skal vi være med og synliggjøre i samfunnet. Som kristne er vi kalt nettopp til å være lys og salt i verden, på vårt hjemsted.