grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 januar 2012

Gave eller lån til byggeprosjekt ved Kvitsund Gymnas

Kvitsund Gymnas i Telemark har vært en av Misjonssambandets skoler siden 1955. Selv har jeg hatt tre av sønnene – som alle har vært i tjeneste som misjonærer, svigerdøtre, og sju barnebarn uteksaminert ved skolen. Lærerne og miljøet der har hatt svært stor betydning for dem. Nyttårsdag 2012 fikk jeg et nødrop fra Kristen, sønnen min som er administrasjonsleder ved skolen, om finansiell stønad til skolens nye store byggeprosjekt. Han skriver m.a.
”Styret har nå vedtatt at vi kan søke om rentebærende lån på inntil 30 mill kr. Prosjektet vårt er imidlertid på ca 50 mill. Det som skal bygges er ny matsal og kjøkken som i dag er i det 100 år gamle 'Gamlebygget'. Nybygget skal ligge halvveis nedgravd i terrenget med fin glassfasade ut mot Sunkilen. Oppå kjøkken skal det bl.a. være to internat-etasjer med 12 sengeplasser/6 rom hver, totalt 24 elevsengeplasser. Prosjektet blir slik at alt skal bygges samtidig, men at vi bare gjør ferdig innvendig det vi har økonomi til. Vi snakker om å legge prosjektet ut på anbud nå før påske, og ha byggeperiode fra august 2012 til august 2013. Jeg engasjerte ekstern prosjektleder nå like før jul. Nå tenker rektor (Hans Johan Sagrusten) og jeg mye på økonomien. Jeg har laget til forskjellige finansieringsformer: Hovedsaken for oss nå er at vi trenger penger, gaver, lån og tilskudd. Vi er derfor så frimodige at vi utfordrer dere til å låne bort til Kvitsund et godt beløp, eller rett og slett gi en god gave. Det vil være en veldig god
innvestering i unge menneskers framtid, for liv og evighet og gi mer avkastning enn i en verdibank'!"
Lærere ved skolen hadde allerede etter evne begynt å gi private lån til prosjektet, og fikk da
lånebrev signert av rektor og skolestyrets formann. Selv sendte jeg straks et større beløp til skolen som gave og skal overføre et stort privat lån i løpet av uken. Jeg hadde ganske enkelt ikke samvittighet til å la være, i tillegg til at jeg ønsket å vise min takknemlighet til skolen på denne måte. Nå oversender jeg denne saken til misjonsvennene: Har du ledige midler du kunne overføre til skolen som gave eller lån?