grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 januar 2012

Virksomme ord

Det var misjonsmøte på Bedehuset tirsdag. Solfrid åpnet med Jes 44.22: Husk dette, (sier Herren), jeg har formet deg, du er ikke glemt av meg. Jeg stryker bort dine lovbrudd som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg løser det ut! Ove Sandvik (til høyre på bildet), områdelederen som tar over etter Kjell Trodahl her i Felleslaget vårt, talte over det budskapet profeten Jesaia hadde fått fra Herren 700 år før Kristus: Og nå, sier Herren, som skapte deg, og formet deg. Vær ikke redd! Jeg har løst deg uit, jeg har kalt deg ved navn, du er min - også når du går gjennom vann, gjennom elver, gjennom ild - så er jeg med deg! (43:1-5). Ordet taler til alle som sliter med tunge minner og tanker, tvil og uvisshet. Vissheten og frelsen vår ligger ikke i oss, men i Herrens Ord til oss. Han har gjenløst oss, kalt oss og frelst oss - det gjorde han en gang for alle ved å sende Sønnen Jesus som vår gjenløser, vårt sonoffer! Trodahl var også med, han understreket dette budskapet til slutt, ved små glimt fra sin livserfaring som forkynner gjennom mange år. Møtelyden fikk god bevertning med smørbrød og kaker, og det kom inn over kr. 8.000 i misjonsgave. Vi kjørte glade heim igjen. Ordet er i sannhet virksomt - et evangelium (godt budskap) som er ei Guds kraft til frelse for hver den som tror.